Gymnasieskolan stora förloraren ekonomiskt

Den kommunala gymnasieskolan i Göteborg blev förra årets stora förlorare ekonomiskt - inte grundskolan. Det visar en granskning av kommunens årsredovisning som Västekot gjort.

Medan förändringarna i grundskolan har lett till protester har det varit tyst kring nedskärningarna på gymnasiet, där kostnaden per elev har minskat med 1 procent på 2 år. I grundskolan har den ökat med 7 procent under samma tid.

Socialdemokraten Ann Lundgren är ordförande i utbildningsnämnden och ansvarig för utbildningsfrågor i kommunstyrelsen.

– Vi måste nog ta oss en funderare inför framtiden, hur mycket vi lägger på gymnasieskolan för jag är medveten om att vi ligger lågt, säger hon. Men samtidigt är det som så, att innan man gör det så måste man se till att använda de resurserna vi har i gymnasieskolan idag på ett bättre sätt än vad vi har gjort innan.

Om man jämför kostnaden per elev från 2007 och fram till 2009 så är trenden tydlig. Grundskolan har fått 7 procent mer per elev, medan eleven i den kommunala gymnasieskolan fått kosta närmare en procent mindre under samma tidsperiod. Det i löpande siffror.

Om man sedan jämför det med löneutvecklingen för lärare i grundskola och gymnasium så blir bilden ännu tydligare. Gymnasielärararnas medianlön har ökat med 6 procent, medan kostnadsutvecklingen per elev i gymnasiet alltså har minskat med 1 procent. Det pekar på nedskärningar.

Men i grundskolan är kostnadsökningen per elev högre än löneutvecklingen för lärarna. Det tyder inte på några nedskärningar. Men det handlar alltså om totalsiffror i kommunen och bilden kan vara annorlunda i en enskild stadsdel eller skola.

År 2009 var kostnaden per gymnasieelev 80 200, och för grundskolan var den för första gången högre, nämligen 81 500 per elev.

Så varför har debatten om besparingar inom gymnasieskolan uteblivit samtidigt som diskussionen om nedskärningar inom grundskolan har varit särskilt högljudd?

– Det där är ju lite märkligt, i gymnasieskolan ser man ju och har förstått att när man har en för stor kostym så måste man minska den kostymen, säger Ann Lundgren. Och det är den anpassningen vi har gjort. Om man ser till grundskolan så har ju den fått mer pengar och framförallt om man går tillbaks i tiden från 2004 och fram till nu så har det varit ganska mycket pengar. Men känslan som har varit i grundskolan är att det har varit besparingar varje år.

Maja Jerosimic
maja.jerosimic@sr.se

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se


Förskolan, kostnad per barn

 • 2007: 95 000
 • 2008: 99 700
 • 2009: 99 700

Från 2007 till 2009 har kostnaden per barn ökat med 5 procent.
Källa: Göteborgs stads årsrapport 2009.


Grundskolan, kostnad per elev

 • 2007: 76 300
 • 2008: 79 800
 • 2009: 81 500

Från 2007 till 2009 har kostnaden per elev ökat med 7 procent (inklusive särskola).
Källa: Göteborgs stads årsrapport 2009.


Gymnasieskolan, kostnad per elev

 • 2007: 80 700
 • 2008: 82 700
 • 2009: 80 200

Från 2007 till 2009 har kostnaden per elev minskat med 1 procent (exkl särskola).
Källa: Göteborgs utbildningsförvaltning.


Hemtjänsten, kostnad per brukare

 • 2007: 97 300
 • 2008: 103 351
 • 2009: 102 391

Från 2007 till 2009 har kostnaden per brukare ökat med 5 procent.
Källa: Göteborgs stadskansli.


Äldreboende, kostnad per plats

 • 2007: 457 654
 • 2008: 484 695
 • 2009: 484 919

Från 2007 till 2009 har kostnaden per plats ökat med 6 procent.
Källa: Göteborgs stadskansli.


Hemsjukvården, kostnad per patient över 65 år

 • 2007: 44 920
 • 2008: 46 089
 • 2009: 48 814

Från 2007 till 2009 har kostnaden per patient ökat med 9 procent.
Källa: Göteborgs stadskansli.


Löneutveckling, förskollärare

 • 2007: 21 945
 • 2008: 23 200
 • 2009: 23 930

Från 2007 till 2009 har medianlönen ökat med 9 procent.


Löneutveckling, barnskötare

 • 2007: 18 250
 • 2008: 19 800
 • 2009: 20 500

Från 2007 till 2009 har medianlönen ökat med 12 procent.


Löneutveckling, tidigarelärare i grundskolan

 • 2007: 24 800
 • 2008: 25 480
 • 2009: 26 050

Från 2007 till 2009 har medianlönen ökat med 5 procent.


Löneutveckling, senarelärare i grundskolan

 • 2007: 24 450
 • 2008: 24 621
 • 2009: 25 500

Från 2007 till 2009 har medianlönen ökat med 4 procent.


Löneutveckling gymnasielärare

 • 2007: 28 280
 • 2008: 29 086
 • 2009: 30 000

Från 2007 till 2009 har medianlönen ökat med 6 procent.


Löneutveckling undersköterskor

 • 2007: 18 600
 • 2008: 20 200
 • 2009: 20 903

Från 2007 till 2009 har medianlönen ökat med 12 procent.
Källa om löneutvecklingen: Göteborgs stadskansli.