Motstånd mot Humorns Hus

Kulturnämnden avslår kristdemokraten Carina Liljesands begäran om att öppna ett Humorns Hus på Liseberg.

Nämnden tycker att det kan bli svårt att ständigt fylla ett hus med utställningar, ståuppare, föredrag och film med anknytning till göteborgshumor och att humorn i stället bäst kan lyftas fram med separata utställningar, revyer, föredrag eller en årlig humorfestival.

Slutgiltigt beslut om Humorns Hus fattas av kommunfullmäktige.