Sämsta göteborgsluften på 25 år

Luften i Göteborg har den här vintern varit sämre än på många år och imorse var det dags igen.

När inversionen tryckte ned luftföroreningarna mot marken uppmättes riktigt höga halter under ett par morgon-timmar.

Jan Brandberg är Miljöförvaltningens luftexpert.

– Vi har nog haft den sämsta luften den här vintern på 20-25 år, säger Jan Brandberg.

– Att det är kallt och snö gör att trafiken går långsamt och flyter sämre och att bilarna är kalla när de startas.

Vad är det för giftiga ämnen det handlar om?

– Idag är det kvävedioxid vi talar om, mest från trafiken. Problemen från 60- och 70-talen med svaveldioxid och sot är försumbara. Nu handlar det om kvävedioxid och partiklar från uppvirvling och avgaser och framme i vår högre halter av ozon.

Peter Stenberg
peter.stenberg@sr.se