Åklagaren anser att Jaldung ska dömas till fängelsestraff

Idag avslutas rättegången mot förre polismästaren Håkan Jaldung i Göteborg. Det handlar om hans beslut att under EU-toppmötet 2001 spärra av Hvitfeldska gymnasiet genom att bygga en containerring runt 650 personer.


Åklagare Hans Lindberg yrkar på fängelse och i sin sluplädering sa han att Jaldungs handlande inte bara var olagligt utan också djupt omoraliskt.