Psyksjuk nekades vård

Psykiatrin i Göteborg Lex Maria-anmäls nu för att ha vägrat ta tillbaka en utskriven patient.

Det är primärvården som står bakom anmälan, efter att psykiatrin sagt nej till att ta tillbaka en patient med svåra psykiska problem.

Patienten hade skrivits ut för att följas upp av en vårdcentral. Men vårdcentralen ansåg att patienten var för sjuk för primärvärden och skickade tillbaka patienten till psykiatrin som då avvisade remissen, enligt anmälan.