40-tal tjänster bort från SVT Väst

Närmare 40 heltidstjänster väntas försvinna från Sveriges Television i Göteborg.
Större delen, 30 tjänster, dras in från produktionen och resterande 6 eller 7 från administrationen.
Idag arbetar drygt 200 personer på SVT Väst.
På fredagen informerades personalen om de planerade neddragningarna .
Orsaken till nerdragningen är både ny teknik och en ny organsiation, men tv-produktionen är tänkt att bibehållas på samma nivå. Den 25:e februari fattar Sveriges Televisions styrelse belut om neddragningarna.