Funktionshindrade får börja betala för boende

250 funktionshindrade i Göteborgs kommuns korttidsboenden måste börja betala för sitt boende. Det beslutet tog en oenig kommunstyrelse tidigare i veckan.

Den borgerliga oppositionen har motsatt sig den nya taxan med motiveringen att kommunen inte bör öka sina inkomster - med 2 miljoner kronor - på bekostnad av funktionshindrade. Men den styrande majoriteten med socialdemokraterna i spetsen anser det vara rättvist att korttidsboendet, som varit gratis för funktionshindrade under 65 år, nu kommer att kosta runt en tusenlapp i månaden.