Nya kommunala pensioner på gång

Kommunala chefer i Göteborg ska inte kuna få tidigare pension och avgångsvederlagen ska samordnas med nya inkomster.

Idag får de chefer som sägs upp en engångsersättning på mellan 12 och 24 månadslöner. Ersättningen påverkas inte av inkomster från en ny anställning.


Nu föreslås istället en ersättning på 18 månadslöner, som betalas ut månadsvis och samordnas med annan inkomst, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation, till Västekot.


Samtidigt får bolags- och förvaltningschefer samma pensionsålder som andra kommunanställda.


Idag kan cheferna i vissa fall gå med full pension redan vid 60 års ålder.


Beslut om nyordningen ska fattas i kommunstyrelsen.