Snabbare bygglov i Göteborg

Bygglov ska ges snabbare i Göteborg - det finns det nu bred enighet om i kommunen. Kommunala förvaltningar ska samarbeta bättre så att tunga invändningar mot bygglov kommer fram tidigt.

Finns inga större invändningar ska förvaltningarna tydligare arbeta mot ett ja, så att det aldrig blir en utdragen väntan på ett nej.


Det här är samtliga partier utom miljöpartiet överens om. Miljöpartiet anser att miljöfrågorna nu riskerar att komma i andra hand, säger kommunalrådet Kia Andreasson till Västekot.