Raserad ishall rivs i Kållered

Kållereds ishall kommer nu att rivas helt och hållet för att istället lämna plats för en ny hall.

Hallen förstördes när taket rasade in i slutet på februari, och nu har politikerna i Serviceutskottet i Mölndals Kommun bestämt att hallen ska rivas.

När den nya hallen ska byggas, och hur mycket den kommer kosta, det är ännu inte klart.