Inget program för byte av sprutor

Göteborgs stad vill inte starta ett sprututbytesprogram för narkomaner och är därmed den enda storstaden som är negativ till metoden.

– Vi började redan 2007 ha gemensamma diskussioner med olika företrädare som jobbar med missbrukare, men vi har inte kunnat enas. Göteborgs stad har inte fortsatt att vara med i diskussionen eftersom man säger nej till sprututbyte, säger Ann Söderström, smittskyddsläkare vid Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen.

I Malmö har det funnits ett program sedan några år och där är spridningen av hiv mer eller mindre obefintlig. I Stockholm är man på gång med att börja med sprututbyte, men i Göteborgs stad, där 1200 är tunga heroinmissbrukare, ställer man sig inte positiv till frågan.

Irene Böhm är sektionsledare på Järntorgsmottagningen som bland annat arbetar med narkotikamissbrukare. Hon tycker att Göteborg inte behöver ett sprututbytesprogram.

– Göteborg har inte, även om vi har mycket injektionsmissbruk, haft någon stor smittspridning av till exempel hiv. Frågar man aktiva missbrukare så är inte svårigheten med att få sprutor ett problem.

Men att inte ha ett sprututbytesprogram i Göteborg är att ta en risk, tycker Ann Söderström.

– Vi har just nu ett pågående utbrott av hepatit B bland missbrukare. Kommer smittan in i gruppen så delar man sprutor frekvent. Ungefär två tredjedelar av missbrukarna delar sprutor med varandra, det vet vi från Stockholm.

Samir Bezzazi
samir.bezzazi@sr.se