Värnpliktiga från Amf 4 sköt skarpt - träffade barnfamiljens villa

När värnpliktiga från Amfibieregementet i Göteborg, Amf4, i helgen hade skjutövning gick ett skott från en tung kulspruta rakt in i köket hos en barnfamilj.
Kulan kunde varit dödande, men som tur var kom ingen till skada i huset, som ligger fyra kilometer från Sågebackens skjutfält, utanför Uddevalla.
Nu ska amfibieregementet starta en utredning om händelsen. Anders Höfnell, informationschef på Amf 4, beklagar det inträffade. Han säger att vapnet och ammunitionen som användes var av en vanlig typ.