Begränsningen av barnomsorg för arbetssökande och föräldralediga för stor för många

Den begränsade rätten till barnomsorg för arbetssökande och föräldralediga fungerar inte för många familjer i Göteborg. Det var i augusti i fjol som rätten till barnomsorg begränsades till 15 timmar i veckan, för arbetssökande och föräldralediga. Sedan dess har ansökningar och intyg om att få utöka vistelsetiden strömmat in till skolcheferna i Göteborg,

Flest ansökningar kommer in till skolcheferna i nordost, där ju arbetslösheten också är som störst.Syftet med att inför de nya reglerna reglerna var att få bort de långa köerna till barnomsorgen i Göteborg.  Men även avslagen är många. Gunnared, liksom dom andra stadsdelarna i nordost tar hjälp av arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan för att kunna utreda om behovet av utökad vistelsetid verkligen är motivererat.


Syftet med att inför de nya reglerna reglerna var att få bort de långa köerna till barnomsorgen i Göteborg.