Göteborgskvinna får ersättning för utlandsvård

Den som är bosatt i Sverige får i fortsättningen rätt till kostnadsersättning för sjukhusvård och tandvård i de andra EU-länderna.
Det slås fast i två domar från regeringsrätten idag som väntas bli prejudicerande.

Den ena gäller Susanne Jelinek som nu får rätt till ersättning för den sjukvård hon fått i Tyskland, sedan den svenska behandlingen inte hjälpt.

Hon genomgick en relativt ny behandling på ett sjukhus i Tyskland, och får nu ersättning för sina utgifter.

Den andra rör en man från Gotland som under en tysklandsvistelse fick nya tandproteser. Han får rätt till den del av ersättningen som försäkringskassan skulle betalat i Sverige.