Göteborgarna närmar sig halvmiljonen

Ännu är Göteborg inte uppe i en halv miljon invånare , men verkar vara på stadig väg, enligt färsk statistik över förra årets befolkningstillväxt.
2003 ökade staden med nästan 3 200 invånare, vilket är ungefär lika mycket som året innan.
Den 31 december hade lite drygt 478 000 personer sin adress i Göteborgsområdet, enligt kommunens befolkningsstatistik.
Det är stadsdelarna Lundby, Tynnered och Kortedala som står för den största ökningen av antalet födda.
Samtidigt minskade barnafödandet i sydväst, i Askim, Styrsö och Älvsborg.