Hala vägbanor

Väglaget på söndagen är i göteborgsområdet bättre än på lördagen, enligt Vägverket, men fortfarande kan det vara besvärligt väglag på de mindre vägarna.
Temperaturer runt noll kan dock medföra hala vägbanor.
I sjuhäradsområdet har det kommit rätt mycket snö inatt och där har det varit en del problem.