Vetenskapsfestivalen är populär

Intresset för Vetenskapsfestivalen bland regionens skolor runt om i regionen är enormt. När skolprogrammet släpptes igår gjordes tusen bokningar på en timme.

Experimentverkstaden är den mest populära aktiviteten.Internationella Vetenskapsfestivalen hålls den 7-16 maj. Och från 3 till 14 maj pågår det speciella skolprogrammet. Det är åttonde året i rad som Vetenskapsfestivalen arrangeras i Göteborg. Huvudmän är bland andra Chalmers, Göteborgs universitet och Vetenskapsrådet.