Göteborg säger nej till mobiltelefonantenner på skolor

Det finns inga regler för om man ska få sätta upp mobiltelefonantenner på skolbyggnader.I Göteborg har tjänstemännen själva bestämt att tills vidare säga nej till alla som vill sätta upp så kallade basstationer på kommunens skolor
I Stockholm däremot har det kommunala fastighetsbolaget tillåtit mobiltelefonantenner på 26 skolor. Lokalförsörjningsförvaltningen, som ansvarar för de kommunala skolbyggnaderna i Göteborg, har beslutat att vänta med att ge tillstånd för mobilantenner tills forskningen mer entydigt visar att effekterna av strålningen inte är hälsofarlig.