Allt fler fartyg flaggar ut

Utflaggningen av svenska fartyg till utlandet fortsätter. Förra året försvann 30 fartyg från Sverige och i år väntas ytterligare ett fyrtiotal fartyg flaggas ut från svenska rederier.

I göteborgsregionen handlar det om ett tjugotal fartyg, som planerar en utlandsflytt. Ett av rederierna är Marin Mätteknik, som gör sjömätningar. Ola Oskarsson är VD där och berättar att rederiets problem är att de inte passar in i mallen.

De arbetar på sjön, men eftersom de varken anses frakta last eller passagerare går de miste om rederistödet. För MMT:s del handlar om ca 70.000 kr per dygn, vilket motsvarar en stor del av lönerna.

För många andra fartyg i Göteborg handlar utflaggningsproblematiken om tonnageskatten, där man vill ha samma villkor som andra länder, för att kunna konkurrera internationellt.

För bara ett par veckor sedan flaggade donsöbaserade Sirius Rederi ut de tre första av sina tio tankfartyg till Danmark. Det fjärde går nu på måndag. Donsörederierna har ett femtiotal fartyg, och de flesta planerar flagga ut till annat land.