Miljöpartiets budget

Mycket pengar till cykelbanor

Bättre framkomlighet på cykel och ett nytt kulturhus i Bergsjön. Det är några av de förslag som kan bli verklighet om Miljöpartiet får som de vill efter nästa val.

Partiets budget innehåller 60 miljoner kronor i egna satsningar, men partiet ställer sig också bakom många av punkterna i Socialdemokraternas budget.

För miljöns skulle vill partiet också plantera nya träd och främja odling i bostadsområden i stan - förslag för totalt 12 och en halv miljon om året.

Liksom Socialdemokraterna vill Miljöpartiet behålla dagens skattenivå och ser vikten av att hålla i de ekonomiska tyglarna i ett osäkert klimat.

Man ställer sig bakom Socialdemokraternas satsning på 150 miljoner kronor till förskolorna och utbyggnad av lekparker, men Miljöpartiet vill också bemanna vissa av lekparkerna. Ett eget förslag är att lägga 30 miljoner på en fritidssatsning för barn i sex till tolvårsåldern:

För att främja integration föreslås att man reserverar bostäder i svensktäta områden till nyanlända och flyktingar. 20 miljoner läggs på ett nytt kulturhus i Bergsjön, som också får 3 miljoner om året för driftskostnader.

För att ha råd med sina satsningar ger Miljöpartiet bland annat mindre bidrag till Göteborg & Co än sin budgetpartner, och man ställer inte heller upp på Socialdemokraternas satsning på heltidstjänster inom äldreomsorgen.