Allén kan öppnas för trafik vid lunch

Reparationsarbetena har pågått hela natten på den stora vattenläckan som uppstod på Allén på måndagen.  Allén är fortfarande avstängd för trafik, men förhoppningsvis kan ett körfält öppnas för trafik igen vid lunchtid, enligt Bengt Berntsson, som är beredskapsarbetare på Göteborg Vatten.

Det var en drygt 100-årig gammal gjutjärnsledning som sprang läck, i samband med att Göteborg vatten skulle anlägga en dagvattenledning under Allén.

Under natten har schaktningsarbetet pågått och det skadade röret frilagts. Nästa steg är att byta ut den skadade delen på röret.

Ett körfält beräknas öppnas vid lunchtid idag. Den del av vattenledningen som kan vara avstängd utan att det drabbar någon brukare kommer inte att repareras i detta läge, eftersom man vill att alla tre körfälten i Nya Allén ska kunna öppnas så snart som möjligt igen.