Omstritt vägbygge stoppas efter protester

Efter folkstormen kring det planerade vägbygget genom ett naturreservat i Mölnlycke, drar Härryda kommun nu tillbaka sin dispensansökan för att få bygga vägen.

På drygt en vecka samlades över två tusen namnunderskrifter in,och man gjorde också en undersökning i området som visade att 97 procent inte ville ha någon väg genom Rådasjöns naturreservat. Men kommunstyrelsens ordförande Moderaten Annette Eiserman-Wikström har svårt att förstå kritiken:

--Det blir lite som att protestera mot trängselskatten och så ser man inte att västsverige har fått det västsvenska infrastrukturpaketet där en del är trängselskatten. Man ser bara en liten del istället för helheten. Jag tro det är väldigt klokt att alla får ta del av helheten sen har man all rätt i världen att ha en åsikt

Fast här är det en befolkning som bor i området som inte vill ha en väg, är inte det ganska konkret? 

–-Om man inte vill det för att man inte ser helheten eller man inte vill det när man sett vad vi kan utveckla så att fler ska kunna bo i vårt samhälle. Det är inte alls ovanligt att männsikor protesterar mot planer och förändringar i ens närhet. Men det innebär ju inte att samhället inte ska utvecklas. Vill vi ha en utveckling? Ska vi kunna ta emot fler människor?Och hur ska vi ta emot dem? Då är det väldigt intressant med förtätning. Eftersom vi har K2020 där vi ska fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2025. Hur gör vi det? Då måste vi bygga så att det är lätt att resa med kollektivtrafik till sin arbetsplats i Göteborg. Så frågan är så mycket större.

Daniel Breece
daniel.breece@yahoo.com