V storsatsar på barn

Vänsterpartiets budget för nästa år rymmer egna satsningar för nästan 500 miljoner kronor, det här med hjälp av en skattehöjning på 50 öre. Förskolan får störst del av kakan, satsningar som bland annat ska ge alla barn rätt till heltid på förskolan och utöka öppettiderna.

– Människor idag har inte kontorsarbeten som börjar åtta och slutar fyra, utan man jobbar väldigt oregelbundet och då måste ju förskolan följa det, säger Marie Lindén (V).

I de totalt 270 miljoner som Vänsterpartiet vill lägga på förskolan ingår Socialdemokraternas satsning på 150 miljoner för att minska barngrupperna.

Den andra stora satsningen i budgeten gäller jämställdhet. 130 miljoner kronor ska få upp lönerna i kvinnodominerade yrken inom förskolan, funktionshinder och äldreomsorg. Dessutom vill Vänsterpartiet låta flera nämnder få behålla den procent av sin budget de förväntas spara in genom effektivisering varje år.

– En procent på nämnderna är jättemycket pengar, speciellt när man gör det år efter år efter år. Och där tycker vi att botten är nådd. Det går inte att skrapa mera pengar, framförallt inte från de personalintensiva verksamheterna som SDN är.

Ett ungdomens hus i centrum, fler fritidsgårdar och 3000 nya lägenheter är andra budgetlöften. Partiet vill också inrätta en bostadsförmedling med kösystem eftersom man menar att Boplats Göteborg inte är något rättvist system.

Marie Lindén menar att satsningarna på välfärd skapar jobb. Någon särskild satsning utöver det, till exempel mot ungdomsarbetslösheten blir det däremot inte.

– Vi lägger ingen särskild sådan nu i den här budgeten för att vi ser att det finns mycket bra satsningar i stan. De har vi varit med och drivit igenom så att de ser vi till att ro i land, säger Marie Lindén.

Elsa Persson
elsa.persson@sr.se