Vittnande barn lättpåverkade

Risken finns att det uppstår felaktigheter i barns vittnesmål i rättegångar om de får prata med ett annat vittne innan de förhörs. Det står klart efter fyra olika studier där totalt 650 barn i Göteborgsområdet deltagit.

– Det som ett barnvittne berättar kanske inte är självupplevt. Det kan vara så att det är information de fått av någon annan, säger doktoranden Emma Roos af Hjelmsäter vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, som har lett forskningsarbetet.

Hur tillförlitliga är barn som vittnen?
– I stor grad är de tillförlitliga, men i vissa fall kan bli fel. Det är viktigt att försöka intervjua barn så tidigt som möjligt.

Studierna av barnen mellan sju och 13 år har gjorts under fyra år vid den psykologiska instutionen vid Göteborgs universitet. Tidigare forskning har främst handlat om hur man ska förhöra barn, till exempel hur frågor ska ställas till. Men Emma Roos af Hjelmsäters avhandling visar att så många som vart femte barn har utelämnat eller lagt till det som forskarna anser varit central information i sin muntliga vittnesutsaga. Däremot kunde barnet minnas en händelse bättre om de fick skriva ner sitt minne.

– Jag hoppas att man utarbetar riktlinjer hur man bör skydda vittnesmål, att vittnen separeras så tidigt som möjligt. Att man om de har pratat med varandra åtminstone försöker utreda hur och på vilket sätt, säger Emma Roos af Hjelmsäter.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se