SD får kritik av motståndare

"Som väljare hade jag varit besviken"

Sverigedemokraterna har inte gjort något större avtryck på kommunnivå de senaste fyra åren, enligt en enkätundersökning som Sveriges Radio har gjort bland ledare inom de kommunala partierna i hela landet. 60 procent av politikerna vi frågat tycker att det varken varit positivt eller negativt att ha med SD att göra. Närmare var tredje politiker är direkt negativ till det som partiet presterat.

I Mölndals kommunfullmäktige finns fyra Sverigedemokrater. Kommunstyrelsens ordförande Moderaten Hans Bergfelt:

– Jag tycker partiet är rätt harmlöst, de för inte mycket väsen av sig. De kommer till fullmäktige och någon gång säger de något men oftast ingenting, säger Hans Bergfelt (M), ordförande i kommunstyrelsen.

– Det är rätt ofta som man inte besätter sina platser runt om i kommunerna, man deltar sällan i debatten eller lämnar förslag, säger vice kommunstyrelseordförande i Mölndal, Patrik Karlsson (S).

– Så som väljare hade jag varit rätt besviken om jag hade haft Sverigedemokraterna som företrädare i kommunfullmäktige.

Till och med SD:s ledare i Mölndal Michael Andersson erkänner att partiet varit lamt.

– Vi har haft rätt lugna fyra år. Vi har inte lagt så många motioner beroende på att vi inte har haft så många frågor att driva denna gången. Vi jobbar mer på riksplanet för att kunna komma in i riksdagen.

Vad är det för frågor som ni har drivit?

– Lite skolfrågor om skolmaten och busskort till skolelever.

Hur har det gått?

– Nej, de har röstats ner.

Tror du inte att era väljare blir besvikna när de inte ser något resultat från er sida?

– Problemet är att vi bara sitter i kommunfullmäktige och inte i några styrelser eller nämnder. Då får man inte samma insyn och möjlighet att påverka.

Men vad tror du väljarna tycker?

– Jag tror att de är ganska nöjda. Vi har kört ungefär samma race de här fyra åren som de fyra första och då dubblade vi rösterna.

– Vi har inte haft förutfattade meningar angående varifrån motionerna kommer, säger Hans Bergfelt (M). Jag tror bara att det inte har blivit så mycket av det. Möjligen beroende på att förslagen inte varit så bra.

Sveriges Radios enkät i vårt sändningsområde visar också att 94 procent av politikerna inte vill bjuda in SD på särskild debatt, men däremot är 80 procent beredda att debattera med dem som vilket parti som helst.

I fem av de tolv kommunerna i Sveriges Radio Göteborgs sändningsområde finns Sverigedemokraterna representerade i kommunfullmäktige.

Totalt svarade dygt 1 100 ledande kommunpolitiker på enkäten. Det är en svarsfrekvens på  60%.

Epp Anderson
epp.anderson@sr.se