Överskott i Göteborgs kassa väntar

Efter ett par kärva år ljusnar nu kommunens ekonomi i Göteborg. Ökade skatteintäkter tillsammans med bromsade kostnadsökningar gör att ett överskott på minst 700 miljoner kronor hägrar i år, säger stadskansliet i årets första uppföljningsrapport.

Till det bidrar ett minskat antal årsarbetare, enligt prognosen 500 färre i år jämfört med förra året.

För 2011 är läget mer osäkert eftersom det statliga konjunkturstödet upphör.