Alzheimerforskning prisad

Professor Kaj Blennow vid Sahlgrenska akademin har tilldelats European College of Neuropsychopharmacology, ECPN:s stora pris. Han får priset för sin forskning om Alzheimers sjukdom.

Kaj Blennow forskar om vilka mekanismer som ligger bakom sjukdomsprocesser i hjärnan, särskilt vid Alzheimers men forskningen är även relevant för sjukdomar som MS, Parkinson, schizofreni, depression och traumatiska hjärnskador.