Stressigt för socialarbetare

Två av tre socialsekreterare känner sig stressade och upplever att arbetsbelastningen har ökat under de senaste två åren.

Det här visar intervjuer med 50 socialsekreterare i Bergsjön och Lärjedalen som genomförts i år av Novus opinion för akademikerförbundet SSR:s räkning.

Många uppger också att resurserna för att arbeta förebyggande har minskat och att de inte har möjlighet att leva upp till socialtjänstens ambitioner.

Likadana undersökningar har genomförts för hela landet, Stockholm och Malmö.