Göteborgs skärgård

Miljöpartiet vill stoppa skjutövningar

Nu höjs röster för att militära skjutövningar i Göteborgs skärgård ska upphöra. Ett nytt tillstånd för övningarna behandlas just nu och kommunen har fått igenom ett sommaruppehåll, men resten av året kommer skjutandet att öka.

Det innebär störande buller i bostäder och friluftsområden och att nya bostadsplaner hotas, menar Göteborgs stad.

I ett yttrande kritiserar kommunen länsstyrelsen för att inte ha lyssnat på tidigare synpunkter.

Visserligen blir det ett sommaruppehåll, men inte som kommunen begärt från maj till och med augusti, utan bara från 1 juni till 15 augusti plus under hummerpremiären.

Kommunen vill bara ha 25 skjutdagar om året, men Försvaret vill ha 115 och verkar få igenom det.

Det blir nästan varannan dag med i genomsnitt över 10 000 skott om dagen - totalt 1 325 000 finkalibriga skott, 11 500 grovkalibriga och 1 745 handgranater och sprängladdningar på ett år.

Försvaret får också anlägga en handgranatbana på Känsö, medan kommunen ville ha stopp för större sprängladdningar.

Störningarna kan bli stora och framtida bostadsbyggande på bland annat Brännö hotas, anser kommunen, som efterlyser en bullerutredning.

Miljöpartiet kräver totalstopp för övningarna som funnits i 50 år.

– Nu är det väldigt många fler som bor i skärgården och det är väldigt många besökande på helgerna, både inifrån stan och utländska besökare. Och vi kan väl få ha detta utan att man ska uppleva ett fejkat krig, säger kommunalrådet Kia Andreasson (MP).

Var ska övningarna hållas då?

– Jag kan inte exakt säga platsen, men nog måste det finnas andra ställen där folk inte anhopas på samma sätt, säger Kia Andreasson.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se