Göteborgare leder Ledarna

Göteborgaren Annika Eilas har valts om som ordförande för Sveriges chefsorganisation Ledarna under den pågående kongressen i Stockholm.

Eilas vill lyfta fram värdet av ledarskap för att ett företag ska fungera bra och ge den unga generationen ledare mer individuella villkor och avtal som gör chefsjobben mödan värd.

Ledarna kommer dessutom att driva frågan om könskvotering till börsbolagens styrelser då minst en tredjedel ska representera ett kön.