Nej till temadag om politiskt våld

Göteborgs skolor behöver inte uppmanas att arrangera temadagar om våld mot politiker. Det anser en enig kommunstyrelse i Göteborg.

Beslutet är svar på en motion från Sverigedemokraterna, som inför höstens val ville ha temadagar om politiskt våld.

Kommunstyrelsen menar att det ingår i läroplan och kursplaner att ta upp grundläggande demokratiska värderingar och vill därför inte detaljstyra med särskilda temadagar.