ny forskning

Roligt jobb kortar sjukskrivningstid

Personliga faktorer kan avgöra en sjukskrivnings längd. Personer som är sjukskrivna för rygg- och nackbesvär återvänder till arbetet olika snabbt trots att deras besvär är likartade.

Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin som under tio år följt 385 personer i ett rehabiliteringsprogram.

Deltagarna fick bland annat gradera sin smärta, funktionsförmåga och livskvalitet. Resultatet visade bland annat att de som hade en motivation och drivkraft till arbetet gick tillbaka snabbare till jobbet än de som var osäkra och tvivlade på sin arbetssituation.