Göteborg trea på cykeltoppen

Varberg är en av landets bästa kommuner för cyklister. Sen kommer Malmö, Göteborg och Västerås.

Det här visar Cykelfrämjandets granskning som omfattar 17 kommuner från Skåne till Norrbotten

Det som bedömts är bland annat hur man investerar i och underhåller cykelbanor.

Göteborg och Malmö har de största cykelvägnäten med 566 respektive 430 kilometer.