Nygammal vattenkraft i Mölndal

Kvarnbyfallen i Mölndalsån kan börja användas för vattenkraft. En ny studie visar att detta skulle vara fullt möjligt utan för stora ingrepp i den kulturhistoriska miljön i området.

Studien är gjord av sex Chalmersstudenter  på uppdrag av Mölndal energi och en av studenterna är Andreas Kjellsson.

– Lösningarna bygger väldigt mycket på de gamla anläggningarna, säger han. De gamla vattenkraftverken skulle byggas upp, fast med nya turbiner, för att kombinera en ekonomisk produktion med ett kulturhistoriskt bevarande.

Senast vattnet i forsen användes till elproduktion var på 80-talet. Chalmerstudenterna har undersökt hur man genom att rusta upp delar av de gamla kraftstationerna och samtidigt bygga en del nytt, skulle kunna få igång vattenkraften igen.

Det blir dock inte i någon större skala. En kraftstation i Kvarnbyn skulle kunna försörja ett 50-tal hushåll varje år. Christian Schwartz är vd för Mölndal energi.

– När det gäller energiförsörjningen handlar det om många bäckar små. Det finns inte en enda storskalig lösning som ger förnyelsebar energi till Sverige, utan det måste vara många små bäckar. Det här är till och med en mellanstor å.

Kan det här komma att bli verklighet?

– Ja, det kan det. Men det är många motstående intressen som ska balanseras. Det här är ju ett väldigt intressant, men väldigt känsligt område.

Anna Brodin
anna.brodin@sr.se