Säkerheten på fartyg

Räddningsflottar löser inte ut

Nya brister har upptäckts inom sjöfarten. Nio av tio testade räddningsflottar visade sig ha ett så allvarligt fel att de skulle följa ett sjunkande fartyg i djupet, det uppger fartygsinspektören Håkan Ågård till Ekot.

– Vi konstaterade två allvarliga fel, säger Håkan Ågård. Det absolut mest allvarliga var att den kniv som ska skära av en lina och frigöra räddningsflotten inte skar av linan.

Utrustningen som kniven är en del av har testats och godkänts för kommersiell sjöfart i bland annat Sverige. Detta väcker farhågor om dagens kontrollsystem, säger Ågård.

– Jag tycker det är väldigt beklagligt.