Akuta arbetsmiljöproblem på Konstmuseet i Göteborg

Rapporten om Göteborgs Konstmuseum fick underkänt på kulturnämndens möte igår, och återremitterades till kulturförvaltningen. Den pekar på akuta arbetsmiljöproblem på Konstmuseet.

Bland annat är bristen på lokaler så stor att värdefull konst förvaras i träskåp som inte är brandsäkra.

Lokalbristen gör också att personalen får sitta i värme och i torr luft som främst är anpassad för papper.

Kulturnämnden krävde mer konkreta handlingar med förslag på åtgärder på problemen. Ärendet kommer sannolikt tas upp på nästa nämndmöte den 15 juni.