Företag med ansvar för brandskydd gjorde dåligt jobb

Bristerna i brandkontrollen på Göteborgs skolor orsakades av det konsultföretag som skulle göra kontrollen. Det menar Lennart Jonsson, tidigare säkerhetssamordnare på kommunens lokalförsörjningsförvaltning.

– Man tar för givet att är det någonstans det finns ett bra brandskydd, så är det i skolan, säger Lennart Jonsson. Tyvärr är det inte så just nu.

Som Västekot tidigare berättat har Stadsrevisionen kritiserat berörda förvaltningar för brister i brandskyddsarbetet.

Men det var främst rektorer som pekades ut som ansvariga. Det är inte rätt, menar Lennart Jonsson. Han hävdar att det inte är rektorerna utan LFF, som bör ta på sig skulden.

Det är LFF som slösade bort nära två miljoner kronor på undermåliga brandskyddsritningar, och utan bra ritningar har rektor inte en chans att kontrollera brandskyddet på skolan.

– Ritningarna var i princip oanvändbara på många sätt. De innehöll inte det grundläggande som brandskyddsdokumentation ska göra.

Det var 2005 som LFF anlitade Göteborgs Brandservice AB för att få fram brandskyddsritningarna. Men trots att hälften av dem inte alls gick att använda, fortsatte LFF att anlita företaget för andra brandskyddsuppdrag inom skolan.

Förvaltningschefen Rolf van Dalen medger att han blev underrättad om att ritningarna inte höll måttet.

– Jag känner till detta med att ritningarna inte duger, säger han.

Han förnekar dock all kännedom om LFF:s fortsatta samarbete med konsultföretaget.

– Den här uppgiften är ny för mig. Att vi har fortsatt att anlita ett företag som inte presterade enligt det tidigare uppdraget.

Enligt fakturorna som Västekot gått igenom har samarbetet, som inleddes 2005, pågått åtminstone fram till juni 2009. Totalt har LFF betalat ut drygt 3,7 miljoner kronor till konsultföretaget. Rolf van Dalen vet inte varför det har skett.

– Det är en uppgift som jag måste kontrollera.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se