SU testar unik hjärt- och lungmaskin

Som ett av fyra sjukhus i världen ska Sahlgrenska universitetssjukhuset testa och utvärdera en ny hjärt- och lungmaskin.

Maskinen är liten och bärbar. Den kan därför underlätta vid flytt av svårt hjärt- och lungsjuka patienter från ett sjukhus till ett annat, vid till exempel transplantation eller kirurgisk specialistbehandling.