Fokus på barn och skola i allianspartiernas budget

Trots att det är valår vill inget av allianspartierna i Göteborg sänka skatten i nuläget. I sina budgetar för nästa år lägger de fokus på barn och skola.

Moderaterna satsar 150 miljoner på att rusta upp skolorna och på att få fler elever med godkända betyg, berättar kommunalrådet Jan Hallberg.

– Det gäller att se till att lärarna kan få den stöttning de behöver, säger han. Att de får satsa på sin pedagogiska roll, och att rektorer kan verka som rektorer och att de inte ska behöva lägga tid på mycket annat. Helt enkelt en koncentration på lärandet i skolan.

Moderaterna och Folkpartiet satsar på förskolan med 150 respektive 200 miljoner kronor, medan Kristdemokraterna prioriterar vårdnadsbidrag.

Minskade barngrupper är en fokussatsning och Folkpartiet vill införa en kögaranti eftersom man menar att systemet inte fungerar idag.

– Man räknas bara om man köar till hela sin stadsdel. Om man köar till exempelvis fem förskolor och får ett erbjudande inom dem, då tycker vi att man ska få en ersättning i stället, säger gruppledaren Helene Odenjung (FP).

Kristdemokraterna uppmärksammar ungdomar som mår dåligt och lägger 20 miljoner på fler skolkuratorer och skolpsykologer.

Folkpartiet vill satsa 100 miljoner på jobb och integration, men satsningen ska rymma såväl nyanlända invandrare som arbetslösa ungdomar. Moderaterna vill utöka den satsning på praktikplatser för unga som redan finns med 20 miljoner.

Centerpartiet har lockbete för studenter med rabatt på kollektivtrafiken och vill också satsa på företagandet, bland annat genom att införa kommunala företagslotsar.

Elsa Persson
elsa.persson@sr.se