Får inte ut uppgifter från Säpo

Kammarrätten avslår överklaganden från åtta personer som begärt att få reda på ifall de förekommer i några Säpoakter.

Säkerhetspolisen har tidigare avslagit deras begäran.

Kammarrätten motiverar sin dom med att ett utlämnande kan skada Säpos framtida verksamhet.

Två av personerna är från Göteborg och en är från Mölndal