Dubbelt så många får nystartsjobb

Allt fler får nystartsjobb - det visar statistik från arbetsfömedlingen.

I Västra Götaland hade 5 491 personer nystartsjobb i juni månad, en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Men trots det är arbetslösheten fortsatt hög. Det totala antalet arbetslösa i länet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd var i juni 127 400, en ökning med 9 procent från juni i fjol.

Den totala arbetslöshetssiffran för hela Sverige är 401 000, vilket motsvarar 8 procent av arbetskraften.