Ägarbyte för Aeroseum-hangar

Bergshangaren vid Säve flygplats där flygmuseet Aeroseum huserar kan komma att säljas till stiftelsen som driver museet.

Det föreslår statliga Fortifikationsverket som förvaltar det svenska försvarets fastigheter.

Hangaren ägs nu av staten, men enligt Fortifikationsverket skulle ett ägarskifte ge bättre förutsättningar för att både bevara berget och driva museet vidare.