Kommunen kör över motorcrossklubben Pionjär

Motocrossklubben MK Pionjär i Mölndal kommer förlora sin bana, trots att kommunen tidigare lovat att hjälpa dem med en ny bana då villor ska byggas på området där klubben nu håller till. En av medlemmarna, Leif Bouvain, befarar att det kan vara slutet för klubben.

– Har vi ingenstans att köra så försvinner verksamheten. Och då får kommunen problem, har man inga sådana här banor så får man vildkörning ute i naturen istället, säger Leif Bouvain.

MK Pionjär startade 1962 och har sedan dess kört på banan som de i princip har lånat av kommunen, de har alltså varken betalat hyra eller arrende till kommunen, men de har skött banan och tagit alla omkostnader själva. Trots detta så finns det sedan länge ett avtal om att när kommunen vill använda sig av banan för att tex bygga på marken, så ska de hjälpa till med att hitta alternativ mark till klubben.

Men den överenskommelse som fanns om att ta fram en ny bana till klubben har strukits ur den nya handlingsplan som kommunfullmäktige i Mölndal nu har antagit.

Att marken skulle bebyggas så småningom är ingen chock för klubben, de har själva under flera år försökt hitta alternativ plats för en motocrossbana.

– Vi har försökt lösa det här i samförstånd, men när man går bakom ryggen på oss blir vi väldigt konfunderade. Är det en annan dagordning som gäller nu? säger Leif Bouvain.