Tjörn

Flera tusen utan vatten i Skärhamn

Omkring 2000 hushåll i Skärhamn på Tjörn var på söndagen utan vatten efter att en huvudledning till vattentornet sprungit läck. På kvällen var läckan tätad, men vattnet kan vara missfärgat.

Anledningen till att så många blev utan vatten var att att en av huvudledningarna som går upp till vattentornet läckte, vilket gjorde att vattentornet blev tomt. De boende kunde hämta små mängder vatten vid brandstationen i Skärhamn.

Läckan var svårtillänglig för Räddningstjänsten men på kvällen var läckan tätad och hushållen ska åter ha vatten och tryck i sina kranar. 

Vattnet kan dock vara missfärgat eller innehålla mycket luft. Det är ofarligt att dricka, men kommunen uppmanar de boende att låta vattnet spola en stund för att bli färg- och luktfritt.