Gratis handikappbad i Göteborg hotat

Göteborgare med olika funktionshinder kan nu i sommar återigen få bada gratis på handikappbadet på Lilla Amundön. Men glädjen över det kan bli kortlivad.

Förra sommaren infördes där badavgifter, men efter protester i Västekot har avgifterna tagits bort.

Nu utreder Göteborgs kommun möjligheten att överlåta driften av det handikappanpassade utomhusbadet till Ågrenska Stiftelsen.

Det kan få kännbara konsekvenser för de funktionshindrade som brukar bada där på somrarna. Det säger Gulli Kohlström, aktiv inom De Handikappades Riksförbund i Göteborg, DHR.

– Ja, man har väl vissa farhågor att det kommer att inskränka möjligheterna att bada, att det blir mer bestämmelser och att det inte bli lika fritt, säger hon.

Det man befarar är att Åhgrenska kommer att bygga in utomhusbassängen och göra om anläggningen till ett inomhusbad. Då är det slut med utomhusbad för göteborgare med funktionshinder.

Men även om Ågrenska väljer att inte röra utomhusbassängen finns en risk att man inför höga badavgifter. Då utestängs funktionshindrade med små ekonomiska marginaler från att kunna båda ute på somrarna.

Varför vill kommunen efter att ha drivit det unika handikappbadet i drygt femtio år nu vill göra sig av med anläggningen, vars like inte finns någon annanstans i Sverige?

– Problemet är att det är för dyrt för kommunen. Det kostar cirka 1,2 miljoner kronor per år att driva badet. Samtidigt är anläggningen på Lilla Amundön det enda hadikappanpassade badet i Göteborg och därför borde Göteborgs kommun ha råd med det, säger Gulli Kohlström.

Stellan Hägglind besöker ofta Lilla Amundön med sin son Robert Hägglind. Han berättar att badet är väldigt viktigt.

– Det betyder ju allting. Det är kanon. Vi har badat här i 26 år, säger han.

Men du har hört att kommunen inte har råd att ha det?

– Nej, det har jag inte hört. Det är ju helt otroligt, det är fruktansvärt.

Vad skulle det konkret betyda för er om den här möjligheten att bada ute på sommrarna togs bort?

– Då kommer vi ju inte ut på sommaren överhuvudtaget, det blir ju katastrof då, säger Stellan Hägglind.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se