Känsliga uppgifter på internet

Datainspektionen kritiserar Länsstyrelsen i Västra Götaland för att känsliga personuppgifter gått att nå via internet.

Det rör sig om ett diarium som går att nå via nätet där Länsstyrelsen bland annat publicerat uppgifter som pekar ut enskilda i ärenden som rör brott mot djurskyddslagen, fiskelagen och djurförbud med mera.

Datainspektionen kräver också att länsstyrelsen ser till att färre personer inom länsstyrelsen får tillgång till de personuppgifter som hanteras.