Tuff höst väntar familjerådgivningen

Efter nedskärningar på familjerådgivningen i Göteborg, befarar rådgivarna som arbetar där att hösten kommer bli tuff - med köer på runt tre månader. För sedan tidigare vet man att många par söker hjälp just efter semestern.

– Efter semestrarna, någon gång i september och oktober, då har vi som allra mest, säger han. Men det här året kommer det vara extra mycket eftersom vi är två man kort, säger Kaj Rosenberg som är en av familjerådgivarna.

Vid årsskiftet höjdes avgiften för parsamtalen, från 200 till 300 kronor - men det räckte inte, utan mer pengar behövde sparas. Två tjänster försvann från familjerådgivningen i Göteborg.

Förutom längre köer, blir en konsekvens att samtalsgrupperna för styvfamiljer och nyseparerade troligen försvinner. För nu kommer all tid gå till parsamtal, säger Kaj Rosenberg.

– Ja, vi får sitta i samtal hela dagarna, så att säga. Det blir inte mycket över till förebyggande arbete, kursverksamhet eller utåtriktat arbete.

Nu är det tänkt att varje familjerådgivare ska träffa fyra par varje dag, med förberedelsetid innan och efter tar varje samtal ungefär två timmar. Marie Larsson är verksamhetschef.

– Det kommer bli tufft för dem att ta såpass många fler samtal, säger hon. Vi har lovat att vi ska följa situationen, så att det blir en rimlig arbetssituation. För vi måste ju också ha rådgivare som orkar lyssna på de som kommer till mottagningen. Vi ska absolut följa antalet besök och se hur de stämmer överens med de väntetider som varit föregående år.

Anna Brodin
anna.brodin@sr.se