Bönder kan tvingas betala tillbaka

Att ha träd och buskar i en beteshage med EU-stöd går inte för sig. Sedan unionens inspektörer rest runt i Sverige anser EU att svenska beteshagar inte passar in i reglementet för betesstöd.

Nu riskerar svenska bönder att få betala tillbaka sammanlagt 780 miljoner kronor för felaktigt utbetalt stöd, skriver Bohusläningen.

LRF Västs ordförande Paul Christensson anser att EU ändrat i reglementet efter det att stödet börjat utbetalas.

– Att man sedan gör om det mitt under en avtalsperiod är ett byråkratiskt bekymmer men inget våra medlemmar ska straffas för, säger han till Bohusläningen.

Bland bönderna i Västra Götaland handlar det om uppemot 80 miljoner kronor som kan behöva betalas tillbaka.