Hotas av böter för namnlöst barn

Ett föräldrarpar i Göteborg hotas av vite eftersom de inte anmält något namn till sitt barn som föddes för tre år sedan. Om föräldrarna inte namnger sitt barn inom 15 dagar får de betala 10.000 kronor i böter.

Enligt namnlagen ska barns förnamn anmälas till Skatteverket inom tre månader efter födelsen.

Beslutet kan inte överklagas.