Bättre mattekunskaper med ny pedagogik

Nya inlärningsmetoder i ämnet matematik har gett goda resultat bland elever på bland annnat Bäckebolsskolan i Backa i Göteborg...

Det var under läsåret 2001-2002 som Bäckebolsskolans tre specialpedagoger tog initiativ till att förnya matematikundervisningen. Detta sedan resultaten på de nationella proven försämrats under flera år.

När det gäller barn med språkbrister så pratar man numer mycket matematik på lektionerna. Dessutom försöker lärarna ge eleverna egna upplevelser av olika matematikbegrepp. Eleverna har till exempel själva fått mäta upp hur mycket tusen meter är. Eleverna jobbar även med spel och leksakspengar.

Lärarna på Bäckebolsskolan tycker att eleverna har förändrats till det bättre sedan satsningen startade, bland annat vågar de mer idag; de är inte så rädda för att göra fel.

Skolverket stöder fler skolor som försöker förbättra elevers kunskaper i matematik. Sammanlagt har 30 skolor i elva stadsdelar i Göteborg medverkat i satsningen, skriver tidningen Vi Backabor.